Výsledky vyhľadávania pre schmatnu na 6 písmen

LAPNÚŤ schytiť, schmatnúť
SCHOPIŤ uchopiť, schmatnúť