Výsledky vyhľadávania pre schopnosť pohybu

ENERGIA dôraznosť, ráznosť, rozhodnosť, schopnosť výkonu, množstvo utajenej práce, účinná sila schopná konať prácu a k tomu využívaná, forma pohybu hmoty
LOKOMÓCIA schopnosť pohybu, pohyb organizmov pri zmene stanovišta alebo polohy