Výsledky vyhľadávania pre schvaľovať

APROBANT schvaľovateľ
SANKCIONOVAŤ uznávať, schvaľovať, potvrdzovať, stanoviť následky, postih, trestné opatrenie