Výsledky vyhľadávania pre sedmohradske knieza

BETHLEN sedmohradské knieža (Gábor, 1580-1629)
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
BOČKAJ sedmohradské knieža a uhorský protikráľ (Štefan, 1557-1606)