Výsledky vyhľadávania pre sel

AAS All-America Selections
ABRAKADABRA stredoveké magické zaklínacie slovo, výmysel
ABRAKADABRA výmysel
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, mystické číslo gnostikov
ABS Aachener Bergmanns-Siedlungsgesellschaft
ABSICHT úmysel, po nemecky
ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický
ABSURD nezmyselne, po anglicky
ABSURDITA nezmyselnosť, vnútorná rozporuplnosť, absurdnosť