Výsledky vyhľadávania pre sené

6V Senegal (označenie lietadiel)
6W Senegal (označenie lietadiel)
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu (práv.)
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu, rozhrešenie, odpustenie hriechov
ACIDOFILNÉ MLIEKO mlieko skvasené baktériami mliečneho kvasenia
ACIDOFILNÉMLIEKO mlieko skvasené baktériami
AÉRÉ senegalské sídlo
AFFETTUOSO vzrušene (hud.)
AGITATO vzrušene, pohnuto (hud.)
AKAL mesto v Senegale