Výsledky vyhľadávania pre sen po latinsky

ADOR pšenica, po latinsky
ELATA hrdá, vznešená, po latinsky
MINORUM GENTIUM latinsky: nižšieho rádu, vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. Rodovej, teda starej šľachty
TORUS vyvýšenina, po latinsky