Výsledky vyhľadávania pre severoafricky

BURNUS voľný mužský plášť severoafrických Arabov, plášť beduínov
LOTOFÁGOVIA v starogréckom bájosloví lenivý severoafrický národ živiaci sa lotosmi, v prenesenom zmysle lenivci
MAROKO štát v Afrike, severoafrický štát