Výsledky vyhľadávania pre sexualna uchylka

ALGOLAGNIA sexuálna úchylka, pri ktorej sa človek pohlavne uspokojuje spôsobovaním bolesti sám sebe alebo iným
ZOOFÍLIA láska ku zvieratám, sexuálna úchylka charakterizovaná ukájaním pohlavného pudu pohlavným stykom so zvieratmi, sodomia