Výsledky vyhľadávania pre sfarbenie živočíchov

MIMIKRY schopnosť niektorých živočíchov prispôsobovať sa z ochranných dôvodov svojmu okoliu, napr. farbou srsti, tvarom tela a pod., ochranné sfarbenie
XANTORIZMUS červené alebo žlté sfarbenie živočíchov, najčastejšie rýb