Výsledky vyhľadávania pre siale

ALIENÁCIA duševná porucha, pri ktorej si postihnutý vytvára vlastnú psychickú realitu, porucha identity, odcudzenie, druh šialenstva, prevod vlastníckeho práva na inú osobu
AMENS šialený, po latinsky
AMOK šialenstvo
AMOKY tropické šialenstvá
BSE choroba šialených kráv (vet.)
CRAZY bláznivý, pojašený, šialený
CRAZY šialený, po anglicky
CULC šialenci, po rumunsky
DEMENTNÝ pomätený, šialený
FRANTIC šialený, po anglicky