Výsledky vyhľadávania pre sidla

ALCAZAR pôvodne maurský opevnený palác, neskôr názov španielskeho panovníckeho sídla
ANTROPOFILNÝ sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa pri ľudských sídlach a pri komunikáciach (o niektorých druhoch rastlín a živočíchov)
EKISTIKA veda o ľudských sídlach
HRADY opevnené feudálne sídla
LEKTIKA starorímske kryté nosidlá, v ktorých otroci nosili vznešených občanov
MÁRY nosidlá na rakvu
OIKUNYMUM miestne meno meno sídla
PALANKIN v niektorých krajinách Východu kryté nosidlá slúžiace ako dopravný prostriedok
TENATY trojdielna lovecká sieť, nástrahy, osídla
VODNIK Vodný Boh. Na dne hlbokých riek a jazier má svoje sídla a paláce, riadi hospodárstvo