Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre sieť lek

NYKTALOPIA znížená schopnosť vidieť vo dne pre precitlivenosť sietnice, kým v súmraku je videnie dobré (lek.)
RETE sieť (lek.)
RETINA sietnica oka (anat., lek.)
RINGO kolektívna sieťová hra s jedným alebo dvomi gumenými krúžkami
SHASTA názov širokopásmového smerovacieho uzla predávaného firmou Nortel Networks na použitie v telekomunikačných sieťach
TELEX ďalekopisná sieť
UZOL miesto v prenosovej sieti alebo zariadenie, v ktorom sa vzájomne prepája niekoľko susedných okruhov siete, v telekomunikáciách aj ústredňa (tel.)