Výsledky vyhľadávania pre signal,

ANALÓGOVÝ spojitý, plynule premenný, napr. analógový signál, taký, ktorého premenné hodnoty sú zobrazené fyzikálnymi veličinami
BEACON ohňový signál, vatra, maják, po anglicky
SENZOR zariadenie registrujúce fyzikálnu veličinu a meniace ju na elektrický signál, snímač, čidlo
ZNAK signál, znamenie