Výsledky vyhľadávania pre sikmo

ABAŽÚR debnenie vytvárajúce platňu postavenú šikmo pred okno
ELEVÁTOR dopravník so šikmou plochou
KLINOTROPIZMUS otáčanie rastlinnej osi šikmo na smer podnetu
KOSO šikmo
KOSOM šikmo, bokom
KOSOOKÁ šikmooká (zried.)
KRIVO šikmo
KRUPÁDA skok koňa šikmo nahor
LÍHA šikmo položený trám na spúšťanie sudov
NABOK šikmo, bokom, stranou