Výsledky vyhľadávania pre silika na 5 písmen

DINAS silika, žiaruvzdorné kremičité stavivo (murivo), ohňovzdorný materiál, žiaruvzdorná výmurovka
DINAS žiaruvzdorný materiál vyrábaný z kremenca, silika - žiaruvzdorná hmota
ERLÁN vápenato-silikátový rohovec, minerál, metamorfovaná hornina
ITONG druh plynosilikátu, aj ytong
YTONG ľahký betón, plynosilikát, druh plynosilikátu, i ITONG