Výsledky vyhľadávania pre silne

ABA zosilnený súhlas
AC Anticipated Convection, kód pre predpovede silnej búrky
AKOŽE zosilnené ako
AKÚT zosilnený prízvuk
ALE silné anglické pivo
ALEBA zosilnené ale
ALEŽE zosilnená spojka, ale
ALEŽE zosilnené ale
ALEŽE zosilnený odpor
ANE zosilnený český zápor
ANEKTOVAL násilne pripojil
ANEKTOVAŤ násilne pripojiť
ANEXIA násilné pripojenie cudzieho štátu alebo jeho časti k inému štátnemu územiu, zábor územia, anšlus
ANŠLUS násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia, podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss
ANTAE spôsob zosilnenia čela antickej architektúry
ANTAE spôsob zosilnenia čela steny antickej architektúry
ARCI- prvá časť zložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova
AROMATICKÝ vonný, silne voňajúci, súvisiaci s organickými zlúčeninami so šesťčlenným kruhom z atómov vodíka a troch dvojitých väzieb v molekule
ASERTIVITA nenásilne presadzované sebavedomie, pevné prejavenie vlastného názoru, trúfalosť
ASIMILÁTORI uskutočňovatelia násilnej asimilácie
ASSAULT znásilnenie, po anglicky
AUGMENTÁCIA zväčšenie, rozmnoženie, prírastok, zosilnenie výrazu rozšírením, zväčšenie notových hodnôt
AUTOFÓNIA zosilnené vnímanie vlastnej reči pri prechladnutí
BA zosilnený, zdôraznený súhlas, slovko súhlasu, hovorový súhlas, častica
BASTILA stredoveká pevnosť, vonkajšie zosilnenie hradieb