Výsledky vyhľadávania pre simon meno

JUROVSKÝ slovenský hudobný skladateľ, autor baletov, spevohier, komornej, scénickej a filmovej hudby, pôvodným menom Weiss-Nägel (Šimon, 1912-1963)
SIMON latinské mužské meno (Šimon)
SIMONKA meno Simony
SZYMON poľské mužské meno (Šimon)
ŠIMKO meno Šimona
ŠIMO meno Šimona
ŠIMONKO meno Šimona