Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre sire

AFRIKANIZÁCIA šírenie africkej kultúry
AGITÁCIA ústne alebo písomné šírenie ideí a politických myšlienok s cieľom ovplyvniť mienku jednotlivcov a skupín ľudí
ACHALÁZIA porucha peristaltiky s následným rozšírením trubicovitých orgánov, med.
ACHELÓOS boh rovnomennej rieky v Akarnánii, otec Sirén
AKAN najrozšírenejší jazyk v Ghane a Pobreží Slonoviny, akančina
AKUMULÁCIA hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku, použitie časti národného dôchodku na rozšírenie reprodukcie
AKUSTIKA náuka o vzniku a šírení zvuku, šírenie zvuku v priestore, zvukové vlastnosti miestnosti, určitého priestoru
AKUSTIKA vedný a technický odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom vlnenia v pružných prostrediach, jeho vznikom, šírením a pôsobením
AMPLIFIKÁCIA rozšírenie rozmnoženie zveľadenie zdokonalenie
ANGLIKÁNSKA CIRKEV kresťanská cirkev zo začiatku 16. storočia, rozšírená vo Veľkej Británii a v Britskom spoločenstve národov