Výsledky vyhľadávania pre skúsiť po anglický

ATTEMPT skúsiť, po anglicky
FEEL skúsiť, po anglicky
TRY (vy)skúšať, skúsiť, po anglicky