Výsledky vyhľadávania pre sk bratislavy

GOGOLÁK exilový maďarský historik, rodák z Bratislavy (Lajos, 1910-1987)
HUMMEL rakúsky hudobný skladateľ, klavirista, kapelník, filozof a pedagóg, rodák z Bratislavy (Johann Nepomuk, 1778-1837)
KARLOVAVES mestská časť Bratislavy
KUSSER nemecký hudobný skladateľ, rodák z Bratislavy (Johann Sigismund, 1660-1727)
LEINBURG rakúsky/nemecký spisovateľ a prekladateľ, rodák z Bratislavy (Gottfried, 1825-1893)
RAČA mestská časť Bratislavy
SANDBERG paleontologická lokalita v Bratislave, pieskovcová národná prírodná rezervácia na území Bratislavy
TILGNER slovensko-rakúsky sochár a portrétista nemeckej národnosti, pôsobiaci v Rakúsku a rodák z Bratislavy (Viktor Oskar, 1844-1896)