Výsledky vyhľadávania pre skan

A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický
AEGIR škandinávsky boh mora
AFÉRA nepríjemná, pohoršujúca udalosť, škandál
AFÉRISTA častý účastník škandálov, afér, ich pôvodca
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndróm získaného zlyhania imunity, smrteľné ochorenie, spôsobené retrovírom HIV
AKIRO získanie, esperantsky
AKOAZMA zvonenie alebo praskanie v ušiach
AKVIZÍCIA obstaranie, získanie
AKVIZÍCIA prírastok, získaná vec, nábor, získanie nových kníh pre knižnicu