Výsledky vyhľadávania pre skandium latinsky

SCANDIUM latinský názov chemického prvku skandium, Sc, objaveného v roku 1879
SCANDIUM skandium, po latinsky