Výsledky vyhľadávania pre skaza

DEBAKEL porážka, pohroma, skaza, neúspech
DEŠTRUKCIA zbúranie, zničenie, skaza, rozklad
HNILOBA kazenie, pokazenie, rozpad, skaza
HOLOCAUST vyvražďovanie Židov nacistami, zničenie, skaza
HOLOKAUST vyvražďovanie Židov nacistami, zničenie, skaza
ROZPAD pokazenie, skaza, zhoršenie
RUIN skaza, po anglicky
SPÚŠŤ spustošenie, skaza,pohroma, mechanizmus,ktorým sa niečo uvádza do činnosti
ZÁHUBA skaza
ZÁHUBA skaza, zánik