Výsledky vyhľadávania pre sklář

BKL skr. basklarinetu
BRYCHTA český sochár a sklársky výtvarník (Jaroslav, 1895-1971)
FRITA výtavok sklárskej huty
GOBÉ časť sklárskej vane
HOLOŠKO slovenský sklársky dizajnér, zakladateľ výtvarno-technického strediska v Lednických Rovniach (Karol, 1912-1978)
KANEL kanelura (sklárska ozdoba)
KANEL sklárska ozdoba na pohári, žliabkovitá hrnčiarska ozdoba, žliabok na sklárskom výrobku, žliabková ozdoba na sklárskych a hrnčiarenskych výrobkoch
METELÁK český architekt, pedagóg a sklársky výtvarník (Alois, *1897-1980)
NIELA sklárske ozdoby
NIELO sklárska ozdoba