Výsledky vyhľadávania pre skodi

ÁRT škodiť, ubližovať po maďarsky
BUMERANG drevená lovecká zbraň austrálskych domorodcov, ktorá sa pri nezasiahnutí cieľa vráti na miesto vyhodenia, to, čo poškodí pôvodcu
BUMERANG to, čo poškodí pôvodcu
DOLÁMAŤ lámaním poškodiť
HARM poškodiť, po anglicky
MALEVOLENCIA snaha škodiť, škodoradosť zlomyselnosť
NABÚRA poškodí nárazom
NALOMIŤ čiastočne zlomiť, narušiť, poškodiť, oslabiť
OBIŤ otĺcť, údermi pozrážať, údermi poškodiť
OBZOBALI poškodili zobaním, ozobali