Výsledky vyhľadávania pre skole na 6 písmen

CILLER slovenský scénograf, kostýmový výtvarník, pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Jozef, *1942)
MENDÍK (lat. mendicus, žobrák, chudák)chudobný žiak ľudovej školy, ktorý posluhoval na evanjelickej fare a škole za skromnú odmenu. Vykonával služby v domácnosti učiteľa (rúbanie dreva, nosenie vody, vyháňanie statku ap.), na poli, v škole (upratovanie školských
PROFÁK profesor na vysokej škole (štud.slang.)
PROFKA profesorka na vysokej škole (štud. slang.)
USMRTÍ skole
VIENOK venček (bás.), záverečný večierok v tanečnej škole