Výsledky vyhľadávania pre skr. nit

ABS akrylonitrilbutadiénstyrén (skr.)
ALU arithmetic logic unit, aritmeticko-logická jednotka počítača (skr.)
BUA British United Airways (skr.)
CIE Contrat Initiative Emploi (skr.)
ČMS Čiastkový monitorovací systém (skr.)
DNITZ Dougles Nitz (skr.)
EAC East African Community (skr.)
ECU European Currency Unit (skr.)
FIP Feline infectious peritonitis (skr.), Infekčná peritonitída mačiek (odb.skr.)
GEN genitív (skr.)