Výsledky vyhľadávania pre skratka casu

CQ casu quo (skr.), v takom prípade (lat.skr.)
toho času (skr.)
tohto času (skr.)