Výsledky vyhľadávania pre skratka na recepte

IPL skr. na recepte
OL skr. na lekárskom recepte (omamné látky)
RP skr. na recepte, skr. na lek. receptoch