Výsledky vyhľadávania pre skratka PP

AAD Applied Acoustic Design (skr.)
AC appeal court (skr.), odvolací súd (angl.skr.)
AC Appellation d'Origine Contrôlée (skr.), klasifikácia vína vo Francúzsku (fran.skr.)
APL Applied Physics Laboratory (skr.)
APP appendix (lek. skr.)
APP skr. appendixu
ATLAS Atmospheric Laboratory for Applications and Science, výskumný projekt v Spacelabe (angl.skr.)
DPP nemecká skr. dvojitého (Doppel)
CHI Concours Hippique International (skr.)
ITS Internet technical support (skr.)