Výsledky vyhľadávania pre skratka TOI

AGORA Accès Garanti et Optimisé pour les Régions et l'Aménagement des territoires (skr.), štúdie zo začiatku 21. storočia k nerealizovanému satelitu pre pásmo Ka (fran.skr.)
ASO Assurance scolaire obligatoire (skr.)
LPG Laboratoire de Planetologie (skr.)