Výsledky vyhľadávania pre skratka ah

ABR acidobazická rovnováha (skr.)
ANZ skr. pre Anzahl
ARI Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem, bývalý nemecký systém dopravných oznamov (nem.skr.)
AUV Annahme und Versand (skr.)
BPA nemecká skr. pre bahn post amt
ČD České dráhy (skr.)
ČSD Československé dráhy (skr.)
EBA Eisenbahn-Bundesamt (skr.)
EP Energoprojekt Praha (skr.)
GER skr. železničnej dráhy Veľkej Británie, The Great Eastern Railway