Výsledky vyhľadávania pre skratka bm

LIMITED anglický výraz pre označenie spoločnosti s ručením obmedzeným, skr. Ltd.
LTD skr. z Limited, anglického výrazu pre spoločnosť s ručením obmedzeným
SRO firemná skr., spoločnosť s ručením obmedzeným (skr.)