Výsledky vyhľadávania pre skratka cca

CIRCA asi, okolo, približne, skr. ca, cca
CIRKA asi, okolo, približne, skr. ca, cca
EE Extended Essay, časť programu International Baccalaureate Diploma Programme (angl.skr.)