Výsledky vyhľadávania pre skratka cislo

ČP číslo popisné (skr.)
ČT číslo telefónu (skr.)
DIN Drug Identification Number, jedinečné číslo pridelené všetkým liekom v Kanade (angl.skr.)
evidenčné číslo (skr.)
inventárne číslo (skr.)
investičné číslo (skr.)
IČO identifikačné číslo organizácie (skr.)
jednotné číslo (skr.)
KIČ kontrol.investič.číslo (skr.)
M skr. pre Machovo číslo