Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre skratka e organiz

AACO Arab Air Carries Organization, Arabská organizácia leteckých dopravcov (angl.skr.)
DAG Directorate for Geographical Affairs (skr.), organizácia prevádzkovaná Libanonskou armádou, zodpovedná za manažovanie geopriestorových informácií o Libanone (angl.skr.)
DSO dobrovolná sportovní organizace (skr.)
ECO European Coal Organization (skr.)
FIFA Medzinárodná organizácia futbalu (skr.)
IČO identifikačné číslo organizácie (skr.)
INMARSAT International Maritime Satellite Organisation (skr.), Medzinárodná organizácia družíc pre námorníctvo (angl.skr.)
IRA tajná Írska republikánska armáda, Irish Republican Army (skr.), tajná írska organizácia
ISO independent sales organization (skr.), nezávislá odbytová organizácia (angl.skr.)
ISO Independent System Operator, organizácia na koordináciu veľkoobchodu elektriny v USA (angl.skr.)