Výsledky vyhľadávania pre skratka es

AACO Arab Air Carries Organization, Arabská organizácia leteckých dopravcov (angl.skr.)
AACO Arizona Association of Counties (skr.)
AAD Applied Acoustic Design (skr.)
AAP Australian Associated Press (skr.)
AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
AAS Alliance of AIDS Services (skr.)
ABS Automatic Brightness Stabilization controller (skr.)
AC accessory cells (skr.)
AC assessment center (skr.)
AC Augustana Confessio, augsburské vyznanie (lat.skr.)