Výsledky vyhľadávania pre skratka fon

ABS alkylbenzénsulfonát (skr.), skupina tenzidov
ASO atlantský symfonický orchester (skr.)
ATU automatický telefónny uzol (skr.)
ATZ automatická telefónna ústredňa (nemecká skr.)
ATZ Automatische Telefon-Zentrale (skr.)
CNG Comfort Noise Generation, umelo vytvorený šum pri mobilnom telefonovaní (angl. skr.)
CT Cordless Telephone, bezšnúrové telefóny (angl.skr.)
ČT číslo telefónu (skr.)
DF Detský fond (skr.)
ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (angl.skr.)