Výsledky vyhľadávania pre skratka gill

LS locus sigilli (skr.), označenie miesta pre pečať