Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre skratka nato

AC Antigua a Barbuda - zastaralá skr. NATO
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
ANAT anatomický (skr.)
ANAT anatomy (skr.)
ATC Anatomical Therapeutic Chemical Classification System for Human Medicines (skr.)
ATC Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém (skr.)
AVV alginátové vlákna (skr.)
DDS Denné detské sanatórium (skr.)
OTAN iný názov NATO, francúzska skr. NATO
TAN francúzska skr. Severoatlatnického paktu (NATO)