Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre skratka ps

AC Air Corps, letecký zbor (angl.skr.)
AEIF European Association for Railway Interoperability (skr.), Európska asociácia pre interoperabilitu železníc (angl.skr.)
AELE franc. skr. európskeho združenia voľného obchodu
AEN Asociácia európskych novinárov (skr.)
AME skr. Európskej menovej dohody (franc.)
ASTERIX All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (skr.), európsky štandard na výmenu informácii riadenia letovej prevádzky (angl.skr.)
CC skr. výrazu Corps Consularie, konzulárny zbor (medzinárodnéoznačenie konzulárnych vozidiel)
CD kompaktný disk, zariadenie v počítači umožňujúce čítanie kompaktnýchdiskov, skr. výrazu Corps Diplomatique (diplomatickýzbor), označenie motorových vozidiel diplomatických zborov
CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (skr.), Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (angl. skr.)
CEV cudzia skr. pre Európsku volejbalovú federáciu