Výsledky vyhľadávania pre skratka ruska

AON Akadémia spoločenských vied, ruská skr.
AZS benzínová stanica (ruská skr.)
Bielaruskaja čyhunka (skr.)
EKE ruská skr. HK OSN pre Európu
EVM ruská skr. počítača
MKA ruská skr. medzinár. zväzu
MKA ruská skr. medzinárodného zväzu
OEKR Verejné monitorovanie životného prostredia Ruska (ruská skr.)
RCSL ruská cirkevná slovančina (skr.)
RKA Ruská kozmická agentúra (skr.)