Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre skratka slov

ABREVIATÚRA tvorenie slov skracovaním, skr.
AHS asociácia hovorcov Slovenska (skr.)
AHS Asociácia hydrológov Slovenska (skr.)
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
ANS Asociácia nemocníc Slovenska (skr.)
APS Asociácia polikliník Slovenska (skr.)
ASR Armáda Slovenskej republiky (skr.)
AVANS Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku (skr.)
AVS Akadémia vzdelávania na Slovensku (skr.)
BSS Budhistická spoločnosť Slovenska (skr.)