Výsledky vyhľadávania pre skratka sv

AO autorské osvedčenie (skr.)
CNG C-Nachweisgerät, prístroj na dôkaz chemických bojových látok, ktorý sa používa vo švajčiarskej armáde (nem.skr.)
DRM Digital Radio Mondiale, svetové digitálne rádio (tal.skr.)
ELUX jednotka osvetlenia, skr. elx
HMS halové majstrovstvá sveta (šport. skr.)
HOM perzská posvätná rastlina, nemecká skr. Homérsky
HSP hrubý svetový produkt (skr.)
LY light year (skr.) svetelný rok (angl. skr.)
MS majstrovstvá sveta (skr.)
NSO Národné stredisko osvety (skr.)