Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre skratka ukt

HDP hrubý domáci produkt (skr.)
HNP hrubý národný produkt (skr.)
HSP hrubý svetový produkt (skr.)
LPG Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (skr.), ekvivalent Jednotného roľníckeho družstva v bývalej NDR (nem.skr.)
NDT nedeštruktívne testovanie (skr.)
OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards, Organizácia za presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (angl.skr.)
RAD RAD Data Communications (skr.), výrobca produktov prístupu do siete (angl.skr.)
ŠF štrukturálne fondy (skr.)