Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre skratka výrazu

ATB skr. anglického výrazu after the big bang: po veľkom tresku, ktorým vznikol vesmír (podľa jednej z teórií)
BCG skr. z výrazu Calmettov – Guerinov bacil, oslabený mikrób tuberkulózy na prípravu očkovacej látky proti tejto chorobe
CC skr. výrazu Corps Consularie, konzulárny zbor (medzinárodnéoznačenie konzulárnych vozidiel)
CD kompaktný disk, zariadenie v počítači umožňujúce čítanie kompaktnýchdiskov, skr. výrazu Corps Diplomatique (diplomatickýzbor), označenie motorových vozidiel diplomatických zborov
COMMONWEALTH skr. výrazu British Commonwealth of Nations, Britské spoločenstvo národov, konštitučné spojenie Veľkej Británie a domínií
DEL skr. latinského výrazu delineavit = kreslil, rysoval
GULAG skr. ruského výrazu gosudarstvennoje upravljanje lagerev, štátna správa táborov, „nápravný“ trestný tábor pre skutočných aj domnelých nepriateľov režimu v bývalom Sovietskom zväze, symbol stalinskej hrôzovlády
H.C. skr. výrazu honoris causa, čestný akademický titul, napr. čestný doktorát
LQ skr. z anglického výrazu letter quality vo význame tlač v kvalite listu
LTD skr. z Limited, anglického výrazu pre spoločnosť s ručením obmedzeným