Výsledky vyhľadávania pre skratka vozidiel

AVI Automatic Vehicle Identification, automatická identifikácia vozidiel (angl.skr.)
CC skr. výrazu Corps Consularie, konzulárny zbor (medzinárodnéoznačenie konzulárnych vozidiel)
CD kompaktný disk, zariadenie v počítači umožňujúce čítanie kompaktnýchdiskov, skr. výrazu Corps Diplomatique (diplomatickýzbor), označenie motorových vozidiel diplomatických zborov