Výsledky vyhľadávania pre skriepka (za star.)

PRA škriepka, spor (zastar.)