Výsledky vyhľadávania pre skupenstva latky

DESUBLIMÁCIA zmena skupenstva látky z plynného do pevného desubstantívum slovo odvodené zo substantíva, teda podstatného mena desulfuráciaodstraňovanie síry